Fair Trade

Fair Tradekassar

Fair Tradekassar

Om man väljer Fair Trademärkta produkter innebär detta bla.

 

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

 

Barnarbete och diskriminering motverkas.

 

Demokrati och organisationsrätt främjas.

 

Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

 

Vi kan erbjuda dessa FairTrade kassar och en mängd andra 

 

ekoprodukter.